banner

Známky na rok 2024 sú zakúpené

Vážení členovia OT ŠKM SL - známky na rok 2024 sú zakúpené.

Známky je možné vyzdvihnúť aj v Bistre Mária na Družbe každý štvrtok v čase od 20.00 h do 21.00 h.

Ak by niekto súrne známku potreboval, tak si ju môžet vyzdvihnúť u hospodára Jána Staša po vzájomnej dohode. (číslo tel.: 0905 395 518)


Platnosť turistickej známky je od 1.apríla do 31. marca ďalšieho roku.