banner

Kontakt na členov RR KST Stará Ľubovňa

Predseda RR KST Stará Ľubovňa + admin stránky

Pavel Mrug
Mierová 36
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 934 552
e-mail: pavelmrug@gmail.com

Hospodár

Ján Staš
Okružná 30
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 905 395 518
e-mail: janstasjan@gmail.com

Predseda lyžiarskej turistiky

Jaroslav Macko
Za vodou 8
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 918 676 465
e-mail: mmackojaroslav@gmail.com

 

Predseda cykloturistiky

Milan Malý
Mierová 7
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 908 320 300
e-mail: milanmaly@centrum.sk

 

Predseda pešej turistiky

Robert Zima
tel.: +421 949 262 060
e-mail: robo.zima@gmail.com

Predseda vysokohorskej turistiky

Milan Ružík
Levočská 8
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 905 502 278, 0031616368469
e-mail: ruzikmilan@gmail.com

Predseda ORM

Marta Svitanová
Okružná 52
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 948 051 041
e-mail: msvitanova@gmail.com

 

Predseda značenia

Miroslav Olejník
Mierová 8
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 771 262
e-mail:olejnikmiro67@gmail.com

Predseda TJ Slavoj

Anton Novák
Okružná 43
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 0907 972 275
e-mail: ika.inziniering@gmail.com

Predseda TJ Hromoš

Marián Knapík
č.d. 127 Hromoš
065 45 Plavnica
tel.:
e-mail: