banner

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (dôležité pre všetkých členov !!!)

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (dôležité pre všetkých členov !!!)

Vážení členovi, 

Európska únia vyžaduje od každého z nás vyplniť a podpísať 3 tlačivá na ochranu osobných údajov.
Zjednodušene, KST vždy spracúval osobné údaje, aj bude spracúvať, len teraz je na to potrebný papier. Jedná sa o papiere tri, ktoré by mal podpísať každý člen odboru alebo klubu KST. Jeden pre odbor, resp. klub, jeden pre región a jeden pre KST. Papiere týkajúce sa odborov, resp. klubov bude uchovávať odbor, resp. klub, papiere týkajúce sa regiónov pošle odbor, resp klub regiónu. Papiere týkajúce sa KST pošle odbor, resp. klub prostredníctvom regiónu na sekretariát KST.
V konečnom dôsledku bude potrebné mať súhlas od všetkých členov odborov, resp. klubov, nakoľko sa toto uplatňuje vo všetkých organizáciách.
Osobné údaje sa v KST budú spracovávať na rôznorodé účely, akými sú: Poistenie, bezpečnosť (nahlasovanie ohrozeného účastníka podujatia na horskú službu), evidencia zdrojová, t. j. "u predsedu a hospodára", budúci informačný systém športu, platenie známok; je potrebné nezabudnúť, že na podujatiach sa vzájomne fotíme, kamerujeme, s týmto všetkým už nariadenie EÚ počíta a vyžaduje na to súhlas.
Nejdeme nikoho naháňať, aby to bolo tu a teraz, avšak na druhej strane je potrebné počítať aj s tým, že kto si chce osobné údaje na veky ponechať pre seba, nemôže byť zasa organizovaný.

Jedná sa o vyplnenie 3 x tlačiva, ktoré je v prílohe tohto textu.

Skúsme si to zjednodušiť !

Každý náš člen dáva písomný súhlas na spracovanie osobných údajov zaplatením členskej známky na príslušný rok.

 

K stiahnutiu