banner

Pár slov o našom klube

Región severného Spiša poskytuje vynikajúce podmienky na rozvoj cestovného ruchu. Klimatické a prírodné danosti vytvárajú predpoklady pre rozvíjanie športových aktivít, z ktorých prioritu má turistika.
Počiatky organizovanej turistiky v regióne Stará Ľubovňa spadajú do obdobia druhej polovici 20. storočia. Vtedy pod vedením nestorov ľubovnianskej turistiky (MVDr. Štefko, Ing. Ištván, Bonk, Fiamčík) začína vyrastať terajšia generácia turistov, ktorá nadviazala na bohaté tradície a skúsenosti svojich predchodcov. Pokračuje v ich šľapajach a novými prístupmi sa úspešne podieľa na rozvoji turistického hnutia v regióne.
V súčasnosti v okrese Stará Ľubovňa sa pravidelnej turistickej činnosti venujú štyri turistické odbory z vyše 300 člennou turistickou základňou. Z toho tvorí mládež 65%, ktorá je organizovaná v 4 turistických oddielov mládeže.
Turistická činnosť v odboroch je predovšetkým zameraná na pešiu turistiku, lyžiarsku, vysokohorskú a cykloturistiku. Medzi najaktívnejšiu a najpočetnejšiu skupinu patria peší turisti. Využívajú blízke i vzdialené lokality. Najznámejšie z nich sú Otvorenie letnej turistickej sezóny, Prechod Kurčínskej Magury, Diaľkový prechod Pieninami (27.roč.), Hviezdicový výstup na Minčol, alebo Ukončenie letnej sezóny. Veľmi vydarené podujatie je Za krásami Slovenska, ktoré sa koná každý rok vždy v inej oblasti Slovenska.
Významnú úlohu v našom regióne plní lyžiarska turistika. Veľmi dobré snehové podmienky počas niekoľkých mesiacov lákajú do prírody na náročné i menej náročné terény mnohých turistov. Zimný prejazd Spišskou Magurou a Pieninami (36. roč.), Na pamäť zimného zrazu (15. roč.), Prejazd Ľubovnianskou vrchovinou sú trvalo zapísané v záznamoch mnohých turistov.
Blízkosť Vysokých Tatier podmieňuje aktivitu vysokohorských turistov. Pre mládež sa pripravuje podujatie Dolinami Vysokých Tatier, pre náročnejších Výstup na tatranské štíty. Najzdatnejší a najskúsenejší sa každoročne zúčastňujú zahraničných turistických ciest do Alp, Pyrenejí, Škandinávskeho pohoria.
Aj cykloturistika zapustila hlboké korene a je príjemným spestrením našej činnosti. Každý rok stúpa záujem o cyklotrasy a čo je potešujúce, veľmi rada tento presunový prostriedok využíva dospievajúca mládež. Známe podujatia ako Otvorenie cyklosezóny, Na bicykli cez Levočské vrchy, alebo Cyklotúra po okrese lákajú do prírody čoraz viac nadšencov. Memoriál Stana Ďuriša je zas peknou spomienkou na nášho kamaráta. Takmer všetky podujatia, ktoré pripravujú jednotlivé odbory majú otvorený charakter, to znamená, že sú prístupne aj pre neorganizovaných turistov.
Našej pozornosti neuniká ani výchova a príprava mladých adeptov turistiky. Mládež má niektoré vlastné podujatia ale väčšinou sa zúčastňuje s dospelými na spoločných podujatiach. Významné miesto v našom kalendári má Mikulášsky výstup na Kotník, ktorý je spojený s teoretickou prípravou mladých turistov prostredníctvom tzv. turistickej sazky. V poslednom období naše deti a mládež dosahujú pozoruhodné výsledky aj na Pretekoch turistickej zdatnosti. Okrem niekoľkých titulov Majster Slovenska sme získali pekné umiestnenia aj na medzinárodných podujatiach.
Okrem spomínaných aktivít sa pravidelne zúčastňujeme turistický zrazov a rôznych podujatí v iných regiónov Slovenska. Trvalú pozornosť venujeme výkonnostnej turistike a odbornej príprave cvičiteľov a inštruktorov turistiky. Pre vlastných členov každý rok organizujeme seminár cvičiteľov turistiky, vždy v inej turistickej oblasti Slovenska.
O tom, že činnosť turistiky je v regióne na dobrej úrovni svedčí aj fakt, že Klub slovenských turistov za ostatných 20 rokov pridelil organizovanie celoslovenkých zrazov (zimný, letný) práve našej regionálnej rade KST. Naposledy to bolo v roku 2006 keď sme boli organizátormi 53. roč. Slovenského zrazu turistov v Pieninách.
Turistická verejnosť sa môže po turistických chodníkov pohybovať bezpečne, bez rizika zablúdenia. Stará sa o nich značkárska skupina, ktorá pravidelne udržiava turistické chodníky v dĺžke 220 km, obnovuje značky a smerovky, aby vaše plány boli vždy spoľahlivo naplnené.
Na medzinárodnom poli aktívne spolupracujeme s turistami z poľského mesta Mielec. Výsledkom je dlhoročná spolupráca, ktorá sa prejavuje účasťou poľských turistov na niektorých našich podujatiach. Naopak mi sa zúčastňujeme ich viacdňového významného stretnutia (Rajd Przyjaźni Bieszczadzkich) v národnom parku Bieščady na poľsko-slovensko-ukrajinskom pohraničí.
Aj keď je región okresu Stará Ľubovňa pomerne malý stretáva sa tu pomerne dosť turistických zaujímavosti, pre ktoré sa tu oplatí prísť. Prírodne krásy tohto mikroregiónu pozná nejeden aktívny znalec turistiky či výletník. Aj touto formou Vám chceme priblížiť naše aktivity. Radi Vás vítame na našej www stránke, ešte radšej sa s Vami stretneme v prírode, lebo ako povedal Horácius „Treba žiť v súlade s prírodou".

 

K stiahnutiu