banner

Oblastný turistický odznak Stará Ľubovňa

Podmienky pre získanie Oblastného turistického odznaku Stará Ľubovňa nájdete v súbore na stiahnutie nižšie

Vážení športoví priatelia - turisti.
Okres Stará Ľubovňa sa rozprestiera v severovýchodnej časti Spiša a severozápadnej časti Šariša. Na severe susedí s Poľskom. Má rozlohu 662 km2. Prírodnú os okresu tvorí údolie rieky Poprad. Z prírodného hľadiska je to hornatá oblasť. Do územia zasahujú výbežky Spiškej Magury, Čergovského pohoria a Levočských vrchov. Strednú časť vyplňuje Ľubovnianska vrchovina a Pieniny. Hrebene týchto pohorí poskytujú návštevníkom zaujímavé turistické krásy s nevšednými výhľadmi, ústiace často do nečakane pekných zákutí krajiny.
V okolí Starej Ľubovňe sa nachádza cca 85 minerálnych prameňov, väčšinou zemito-uhličitých, ktoré svojimi liečivými účinkami dali podnet na vznik kúpeľov. Okres oplýva aj hodnotnými historickými a umelecko-historickými pamiatkami. Nachádzajú sa tu hrady, gotoické kostoly, renesančné kaštiele, meštianske domy. Na dedinách sa zachovala pôvodná ľudová architektúra. Archeologické nálezy dosvedčujú, že toto územie bolo osídlené už od praveku. Tzv. jantárová cesta z Uhorska do Baltiku podnietila osídľovanie územia, ktoré bolo na vtedajšiu dobu pomerne husté. Prírodné drstné pomery sťažujú životné podmienky tunajšieho obyvateľstva, ale zato poskytujú mimoriadne možnosti pre cestovný ruch, turistiku a rekreáciu.

Vítame Vás milí návštevníci v tomto okrese. Spoločníkom Vám bude tento sprievodca, ktorý Vás zavedie do viac i menej známych malebných kútov nášho regiónu.

K stiahnutiu