banner

Slovenská verzia

SPOLUPRÁCA KST STARÁ ĽUBOVŇA S TURISTICKÝM ODDIELOM MKG CARPATIA MIELEC V POĽSKU

www.carpatia.mielec.pl

Rok 2000

Na zasadnutí rady MKG Carpatia Mielec v Poľsku, ktorá sa konala na začiatku roka 2000, poľskí turisti rozhodli, že chcú spolupracovať s podobným turistickým klubom na Slovensku, Ukrajine alebo v Českej republike. Voľba padla na Starú Ľubovňu. Bola napísaná žiadosť a dňa 2. mája 2000, predseda MKG Jerzy Krakowski pri návšteve Starej Ľubovne, odovzdal žiadosť Milanovi Ružíkovi, jednému z členov vedenia KST Stará Ľubovňa. 5.októbra 2000 bol doručený do Poľska list, v ktorom výbor KST Stará Ľubovňa informoval výbor v Mielci, že máme záujem o nadviazanie spolupráce a zároveň pozval vedenie na podpísanie spolupráce. Už o niekoľko dní neskôr (20.10.-22.10.2000) asi tridsať členná skupina turistov z Mielca navštívila Starú Ľubovňu. Prvé stretnutie medzi oboma klubmi sa konalo v reštaurácii "Dukla" 20.10.2000. Slovenskú stranu zastupoval Ján Kunák, Peter Petrík a Pavel Mrug. Poľskú Jerzy Krakowski i Leszek Karkut. Už na druhý deň sa stretla s Poliakmi väčšia skupina Slovákov, kde nechýbala družná debata so spevom turistických a ľudových piesní.

Rok 2001


1.-3.2.2001 sa 35 členná skupina turistov z Mielca zúčastnila Slovenského zimného zrazu turistov, ktorý organizovala RR KST Stará Ľubovňa v oblasti Pienin a Ľubovnianskej vrchoviny.
1.-3.6.2001 sa Poliaci zúčastnili akcie "Diaľkový pochod Pieninami".
10.-12.8.2001 sa Slováci prvýkrát zúčastňujú turistického podujatia v Bieszczadach
6.10.2001 predstavitelia Carpatii (Krakowski, Łata) vychádzajú na Rysy a zúčastňujú sa akcie KST Stará Ľubovňa "Výstup na Rysy od Morského oka"
24.-25.11.2001 - 7. výročie založenia Carpatia Mielec je organizované na Slovensku. Zúčastňujú sa ho aj Slováci zo Starej Ľubovne.

Rok 2002


4.-5.5.2002 sa uskutočňuje prvá návšteva KST Stará Ľubovňa v Mielci (Ján Kunák, Hanka a Milan Ružík, Antónia Benková, Edo Palanský)
16.-18.5.2002 sa koná akcia poľských turistov vo Veporských vrchoch. Členovia KST Stará Ľubovňa sa pripájajú na akciu v posledný deň.

Rok 2003


7.-9.8.2003 sa na jubilejnom 50-tom stretnutí v Bieszczadach (Horná Wetlinka) zúčastňuje aj skupina z KST Stará Ľubovňa
30.-31.8.2003 organizujeme guláš partiu na Kremnej - zúčastňujú sa obidve skupiny

Rok 2004


26.6.2004 38. Rajd Karpatia -Tatry wspólnie wędrujemy na Polski Grzebień i Małą Wysoką
5-8.8.2004 5.1 Rajd Przyjaźni w Dwerniku. Udział ekipy z KST SL
4.-5.9.2004 Guľáš partia na Kremnej. Uskutočnené spoločné stretnutie

Rok 2005


8.-10.7.2005 52. Slovenský zraz turistov - Slovenský raj - Podlesok. Účasť obidvoch klubov.
30.8.2005 Výstup na Gerlachovský štít pri príležitosti 5 rokov spolupráce (J. Kunak, J. Krakowski, I. Wołoszyn, B. Pieróg)
3.-4.9.2005 organizujeme guľáš partia na Kremnej. Stretnutie turistov z oboch klubov.

Rok 2006


20.5.2006 organizujeme spoločný výstup na Šimonku (Slánske vrchy)
6.-9.7.2006 organizujeme 53. Slovenský letný zraz turistov - Pieniny-Haligovce. Účasť turistov z Mielca na akcii.
2.-3.9.2006 organizujeme guľáš partia na Kremnej. Stretnutie turistov z oboch klubov.
31.12.2006 Silvestrovský výstup na Kotník. Zúčastňujú sa turisti z Mielca.

Rok 2007


03.03.2007 Na akcii „Bežkami k Zelenému plesu", organizovanek KST Stará Ľubovňa sa zúčastňujú členovia Carpatii.
13.-15.7.2007 Druhá návšteva turistov z KST Stará Ľubovňa v Mielci. Ubytovanie je v w Przyłęku. Obhliadka Mielca i okolia (Baranów, Gawłuszowice).
31.8-1.9.2007 organizujeme guľáš partiu v Starej Ľubovni. Stretnutie turistov z oboch klubov.
15.-16.9.2007 Hviezdicový výstup na Minčol (Čergov). Zúčastňujú sa turisti z Mielca s večerným posedením s kolegami zo Starej Ľubovne.
13.-14.10.2007 Belianske Tatry - Slovensko. Účasť turistov z Mielca na akcii organizovanej KST Stará Ľubovňa
30.12.2007 Silvestrovský výstup na Kotník. Organizuje KST Stará Ľubovňa, zúčastňujú sa turisti z Mielca.
31.12.2007 Spoločná rozlúčka so starým rokom na námestí v Starej Ľubovni

Rok 2008


30.-31.8.2008 organizujeme guľáš partiu v Starej Ľubovni. Stretnutie turistov z oboch klubov.
13.9.2008 Nízke Tatry - stretnutie na chate pod Chabencom

Rok 2009


19.9.2009 Západné Tatry - stretnutie sa na chodníku na Otrhancoch.