banner

Vianočné trhy v Krakowe - 16.12.2023

V roku 2023 sme sa rozhodli aj pre trošku inú variantu turistiky a to prehliadku poľského mesta Krakov a aj dobre známych vianočných trhov. Ráno sa stretávame pri objednanom autobuse a vyrážame. Po príchode do Krakova nás už čaká dvojica turistov a družobného mesta Mielec, ktorý nás celý deň sprevádzali a podali aj odborný výklad z histórie Krakova, za čo im chcem čo najsrdečnejšie poďakovať. Prehliadku sme začali na hrade Wawel, kde sme navštívili katedrálu sv. Stanislava a Václava, pohrebisko poľských kráľov a štátnikov, korunovačný kostol a pozreli sme sa aj do veži na najslávnejší poľský zvon Zygmunt. Potom nasledovala voľná prehliadka Krakova a hlavne jeho historickej časti tzv. rynku, kde bola inštalovaná krásna vianočná výzdoba so svetelnými efektami a stánkami s tradičnými poľskými jedlami a suvenírmy. Po 18. hodine sa spoločne dostávame k nášmu autobusu, kde sa lúčime s našimi poľskými sprievodcami a my vyrážame do Starej Ľubovne. Akcie sa zúčastnilo 45 turistov, ktorým sa chcem poďakovať za disciplinovanú účasť. /Text: Ján Staš. Foto: Danka Joštiaková/