banner

Túra k vysielaču Kotník

Dňa  16. 6. 2021 trinásť členov nášho klubu sprevádzalo redaktorku Slovenského rozhlasu Banská Bystrica k vysielaču Kotník. O 8,30 h pri TESCU sme začali, za krásneho počasia, túru po červenej značke. Cestou po trase robila s členmi rozhovory. Prvá zastávka bola na „Úboči“. Ďalšia bola na vyhliadkovom vrchu „Patria“, kde sme obdivovali Levočské vrchy, vysielač Kotník, a za ním Vysoké Tatry. (poznámka: vraví redaktorka: „Aj tu je Patria? Ja poznám iba Patriu vo Vysokých Tatrách.“). Na „Lúke pod špicou“ sme sa zastavili na malé občerstvenie. O 12,00 h začala prehliadka vysielača „Kotník“, kde nám pracovníci, ktorí zabezpečujú jeho chod, ochotne odpovedali na naše zvedavé otázky a urobili nám prehliadku, ako to v útrobách budovy funguje. Potom sme pokračovali po neznačkovanej ceste k „Údoliu mládeže“, kde sme sa občerstvili pri prameni a cez Nestvile po cyklotrase sme sa vratili na začiatok našej túry. Podľa redaktorky, takú dlhú túru k žiadnemu vysielaču ešte neabsolvovala. Celková dĺžka bola cca 21 km. /Text: Magda Špesová. Foto: Anna Kopčáková/