banner

Stretnutia s Mikulášom v lesoparku - 9.12.2023

Netradičné stretnutie detí a dospelých s Mikulášom sa uskutočnilo 9. decembra 2023 v lesoparku. Podujatie organizovalo tunajšie Centrum voľného času v spolupráci s Klubom slovenských turistov. Po príchode do lesoparku nás čakal strom plný sladkých prekvapení, strom šťastia a želaní. V lesoparku sa zišlo vyše sto priaznivcov pešej turistiky, ktorí netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša s družinou. Okrem Mikuláša sa priaznivcom turistiky prihovoril v dialógu aj Lucifer. Moderným príhovorom rozosmiali malých, ale aj starších účastníkov podujatia. Mikuláš a anjeli mali pre všetkých účastníkov pripravené v košíkoch balíčky sladkých dobrôt a ovocia. Deti si pripravili pekné básničky a pesničky a Mikuláša potešili. Spoločne sme sa ohriali  pri ohníku,  opiekli chutnú slaninku, či špekáčik a tradične si aj zaspievali. V závere podujatia sa deti rozpŕchli v areáli lesoparku, kde hľadali ukryté poklady. Balíčky pre všetkých účastníkov podujatia venoval súkromný podnikateľ Ján Staš.