banner

Školenie - e-bike v cykloturistike - 11.-12.11.2023

Po krátkej túre jesennou prírodou sme sa po hrebeni ponad Kolačkou dostali k chate Čierna Hora. Tu nás čaká na uvítanie hriatô a chutný guľáš, ktorý nám pripravil Janko Šulik. Touto cestou sa mu v mene všetkých zúčastnených chcem poďakovať. Ubytovanie je na dané pomery dobré, teplo a útulne. Rozkladáme veci a pelechy a hurá na hlavný bod akcie – prednáška. Podľa slov absolventov prednáška o E-BIKOCH odborná a postačujúca. Večer pri gitare spomíname na spoločne prežite akcie a plánujeme nové. Ráno v nedeľu sme upratali a domov, niektorí peši a niektorí na autách. Akcie sa zúčastnilo 11 členov. Pešia turistika dohromady cca 16km. /Text: Milan Malý. Foto: Danka Joštiaková/