banner

Prechádzka okolitou prírodou - Osly, 14.10.2023

Krásne počasie, až horúco +22°C, ideálne na túru, ktorú sme absolvovali zo sídliska popod hrad a lesoparkom na vrch Osly, 859 m.n.m. Tu sme si, 24 účastníkov, urobili pauzu a každý ju využil po svojom, opekaním, púšťaním šarkana, či len tak, v družnej debate. Cestou späť nám oproti išli ešte ďalší traja turisti, najmladší v kočiari s mamkou a jeho bratom. Potom už po modrej značke lesom, kde sme odchádzali blato a kaluže, po Zámockej ulici na sídlisko do Bistra Mária na malé občerstvenie. Pochvala a obdiv patrí okrem dospelých hlavne deťom, ktorí túru 17 km dlhú, hravo zvládli. Ďakujem za účasť a teším sa na budúce. /Text: Anna Kopčáková. Foto: Danka Joštiaková/