banner

Mini zraz na Beskydsko - Javorníckej magistrále - 1.-4.2.2024

Aj v roku 2024 sa nám podarilo zorganizovať mini zraz. Tentokrát sme si vybrali Beskydsko-Javornícku magistrálu. Ubytovanie sme si zabezpečili v obci Halenkov pension Fortúna. A môžeme všetci konštatovať, že to bol dobrý výber. V štvrtok sa piatimi autami prepravujeme do miesta ubytovania. V piatok ráno po výdatných raňajkách ideme autami do strediska Kasárne a odtiaľ sa už samozrejme na bežkách vydávame na Melocik. Hore na hrebeni je snehu dosť, dokonca nám vyšlo aj slniečko. Po občerstvení v polovičke trasy na Melociku sa vydávame späť na Kasárne. Trať bola dlhá cca 25 km s prevýšením skoro 950m. V sobotu sme sa rozhodli pre trasu na Veľký Javorník zo strediska Kohútka. Po príchode nás však prekvapilo, že je tam malo snehu a trať bola aj zľadovatela. Ale predsa sme to skúsili. Asi po troch kilometroch sa mala skupinka rozhodla pre návrat. Ďalší pokračovali, snehové podmienky sa zlepšovali a tak Veľký Javorník bol zdolaný. Trasa mala okolo 22 km. V nedeľu už riadne pršalo a tak sa balíme, sadáme do aut a ideme domov do Starej Ľubovni. Po ceste sme sa na chvíľku zastavili vo Veľkých Karloviciach, aby sme si prezreli drevené sochy od valašských umeleckých rezbárov. Akcie sa zúčastnilo 17 našich členov. Dopravné
náklady si všetci hradili sami. Akciu sme zhodnotili ako výbornú a tak sa tešíme na ďalšie podobné podujatia. /Text: Ján Staš. Foto: Danka Joštiaková/