banner

Podujatia

KONFERENCIA OT ŠKM SL - 2.3.2023

Typ podujatia:
schôdza
Miesto podujatia:
Bistro Mária na Družbe
Dátum konania:
02.03.2023
Čas:
18.00

Srdečne pozývame všetkých našich členov na Konferenciu OT ŠKM SL dňa 2.3.2023 o 18.00 h do Bistra Mária na Družbe.

 

PROGRAM KONFERENCIE OT ŠKM STARÁ ĽUBOVŇA:


1. Otvorenie

2. Schválenie programu konferencie OT ŠKM SL

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4. Kontrola úloh

5. Správa mandátovej komisie

6. Správa o činnosti OT ŠKM SL za rok 2022

7. Správa o hospodárení za roky 2022 

8. Kalendár podujatí na rok 2023

9. Návrh rozpočtu na rok 2023

10. Diskusia

11. Návrh uznesenia

12. Záver