banner

Podujatia

Poľské Biesczady

Typ podujatia:
vysokohorská turistika
Miesto podujatia:
Príroda
Dátum konania:
12.08.2021 - 15.08.2021

Vedúci podujatia: Milan Ružík, tel.: 0905 502 278

Podujatie organizované každoročne v spolupráci s družobným turistickým oddielom Carpatia Mielec z Poľska.

Miesto konania:
 Poľské Biesczady
Ubytovanie: 
Poplatok: 60€ (ubytovanie, príspevok na dopravu, štartovné)

Prihlášky: záväzné prihlášky so zaplateným poplatkom (Milan Ružík, tel.: 0905 502 278)

Doprava: Ak bude dostatočný záujem, bude zabezpečená mikrobusom. Ak nie, tak vlastná doprava.
Odchod: podľa dohody účastníkov
Poznámka: Strava z vlastných zásob, respektíve reštauračné zariadenia.
Kapacita obmedzená na 15 účastníkov kôli doprave a ubytovaniu!