banner

Členstvo v KST

K stiahnutiu


ČLENSKÉ PRÍSPEVKY NA ROK 2021
(novinka nižšie)

NOVÍ ČLENOVIA
Stačí sa skontaktovať s hospodárom KST Stará Ľubovňa /Ján Staš, 0905 395 518/, vyplniť PRIHLÁ
ŠKU DO ODBORU KST STARÁ ĽUBOVŇA (možnosť poslať aj e-mailom - janstasjan@gmail.com) a a dohodnúť sa na uhradení poplatku. 
Známky je možné zakúpiť v každom roku len do 20. februára. 
Výšky poplatkov s poistením sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

STÁLI ČLENOVIA
Stačí sa skontaktovať s hospodárom KST Stará Ľubovňa /Ján Staš, 0905 395 518/,
a dohodnúť sa na uhradení poplatku, alebo - novinka nižšie. 
Známky je možné zakúpiť v každom roku len do 20. februára.
NOVINKA: Možnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2021 aj na účet KST Stará Ľubovňa.
číslo účtu: SK56 5200 0000 0000 1544 1642
Každú známku je potrebné uhradiť zvlášť (kôli prehľadnosti) a do správy pre prijímateľa uviesť: meno, priezvisko, číslo tel., a kategóriu (podľa tabuľky nižšie)
Výšky poplatkov s poistením sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

kategória členský
príspevok
základný
 
11 €
mládež do 15 r.
 
5 €
študenti do 26 r.
 
7 €
seniori
 
7 €
seniori nad 70 r.

5 €
ZŤP
 
5 €
 Noví členovia a členovi ktorí mali prerušené členstvo uhrádzajú k poplatku za známku jednorázový oddielový príspevok 5€.

 

Zľavy a výhody členov KST - /klikni tu/

POISTENIE ČLENOV

K stiahnutiu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (dôležité pre všetkých členov !!!)