banner

Značkársky guľáš – 17.11.2014

Určite každý turista vie, že naša regionálna rada KST okrem turistiky a turistických akcií, obhospodaruje aj značkované turistické chodníky v našom regióne. Práve o tie sa stará komisia značenia, pod vedením jej predsedu Mira Olejníka. Aj preto sme sa rozhodli, ako každoročne , stretnúť sa, zhodnotiť značkársky rok a uvariť dobrý guľáš. Pracovali sme v tomto roku v novom – širšom zložení...v máji úspešne ukončil značkársky kurz turista Martin Šalata a stal sa našim momentálne desiatym vyškoleným značkárom. Ako pomocná značkárka v tomto roku pracovala aj jeho manželka Erika, ktorú by sme chceli dať vyškoliť v budúcom roku na kvalifikovanú značkárku. Ostatní sme pracovali už v osvedčených partiách – Strakula-Koršňák, Olejníková-Olejník a syn Samuel, manželia Barnovskí. Pre pracovné povinnosti dnes neprišli medzi nás kolegovia – značkári Milan Ružík a Jožo Slavkovský. Zhodnotili sme rok 2014, a pohovorili sme si o tom, čo nás v značkovaní čaká v roku 2015. Podarilo sa nám preznačiť 96 kilometrov trás, čo je hlavne zásluhou dobrej finančnej dotácie KST z Bratislavy. Uvidíme čo sa nám podarí na budúci rok preznačiť z našich pridelených 309 kilometrov trás. Potom sme už sadli k výbornému guľášu, ktorý pripravil tandem Strakula-Koršňák. Nedovolím si nespomenúť, že sme boli poctení návštevou, dlhoročným značkárom a predsedom značenia, Ing. Šaňom Ištvánom, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Všetci sa spoločne tešíme na značkársky rok 2015 ! /Text a foto: Miro Olejník/