banner

Za krásami Slovenska – Babia hora - 24.8.2019

Počasie akoby objednané práve pre nás. Hoci náročné, ale úžasné trasy na Babiu horu z poľskej strany zvládlo bravúrne všetkých 37 turistov. Rozdelili sme sa na dve skupiny. Jedna prišla na vrchol po červenej (Glowny Szlak Beskidzki), druhá po žltej severnou stenou po reťaziach od chaty Markowe szczawiny. Odmenou všetkým boli krásne výhľady i omša pri pamätnej tabuli Jána Pavla II. Všetkým patrí veľký obdiv za ich výkony a kondíciu, hlavne keď si uvedomíme, že vekový priemer skupiny bol 60,1 rokov. Tešíme sa spoločne na ďalšiu akciu. /Text: Danka Joštiaková. Foto: Danka Joštiaková, Anna Kopčáková/