banner

Turistický deň - 23.8.2014

Turistický deň pre našich členov turistiky a ich rodinných príslušníkov sa kôli celoslovenskému zrazu cykloturistov v Prešove presunul o jeden týždeň skôr. Až vysoký počet účastníkov /spolu 70/ ukázal, že to bolo dobré rozhodnutie. Pred samotným posedením pri guľáši sa uskutočnila pešia túra do Jarabinského prielomu a cyklotúra do Levočských vrchov, pri ktorej sa stal menší úraz, ktorý našťastie dopadol veľmi dobre. Navštívili nás aj naši turistickí priatelia z družobného mesta Mielec v Poľsku. Pri poobedňajšom posedení nechýbala gitara, harmonika a spev. Pre mladších účastníkov bola pripravená súťaž v streľbe zo vzduchovky, hod na cieľ a lopty. Veľká vďaka patrí všetkým čo prispeli k zdarnému priebehu akcie, či už pomocou pri organizovaní, zapožičaní materiálu, alebo donáškou chutných koláčikov bez nároku na odmenu. /Text: Pavel Mrug. Foto: Danka Joštiaková/