banner

Turistický deň - 5.9.2020

Tak, ako po minulé roky aj tohto roku sa organizoval turistický deň. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu však bol bez chutného guľašu a posedenia. Tak ako zvyčajne sa turisti rozdelili na dve skupiny. Pešia skupina pod vedením Jožka Strakulu v počte deväť turistov si prešla úsek Stará Ľubovňa - Podsadok. - Chmelnica - Stará Ľubovňa. Cyklisti pod vedením Milana Malého si zase zvolili dve trasy. Náročnejšiu Stará Ľubovňa - Haligovce - Toporecké sedlo - Lomnička - Kolačkov - Stará Ľubovňa. Túto trasu prešlo 11 cyklistov. Na jednoduchšiu trasu Stará Ľubovňa - Kolačkov - Stará Ľubovňa sa vybralo 19 cyklistov. Časovo to bolo zorganizované tak, aby sa skupiny v Kolačkove stretli a do Starej Ľubovni pokračovali spolu. Pevne veríme, že v roku 2021 už budú lepšie časy a chutný guľaš a posedenie nás neminie. /Text: Ján Staš/