banner

Turistický deň - 7.9.2019

Už tradične sa na jeseň organizuje Turistický deň. Ani tento rok tomu nebolo inak. Turisti sa rozdelili na dve skupiny. Tá prvá pešia časť vyrazila na prechádzku o 10,00 hod. pod vedením Jožka Strakuľu. Druhá cyklistická partia zase pod vedením Milana Malého vyrazila o 10,30 hod. Po absolvovaní trás sa zhromažďujeme na futbalovom ihrisku pod altánkom. Aj tento rok bola účasť hojná, dokonca rekordná. Za prezentovaných bolo 84 účastníkov, ale počet bol o niečo vyšší. Guľáš, ktorý tradične pripravoval Janko Šulík s pomocníkom Jankom Jendrichovským vydržal veľmi krátko /asi preto lebo tento rok bol najlepší/. Nechýbala tombola, ktorá bola rozdelená na detskú a dospeláckú časť Samozrejme, že v tombole vyhrali všetci. Akciu prišli podporiť aj kolegovia turisti z Poľska. Na záver sa chcem poďakovať všetkým zúčastnením za hojnú účasť s prianím, aby sme sa v zdravý dožili ďalšieho ročníka tejto akcie. /Text: Ján Staš. Foto: Danka Joštiaková/