banner

Turistický deň - 8.9.2018

Rok ubehol ako voda a znovu je tu deň, kedy sa turisti stretávajú na Turistickom dni. Ako tradične o 10.00 turisti pešiaci pod vedením Janka Barnovského absolvovali krátku túru a cyklisti o 10.30 pod vedením Milana Malého si zase zrobili cyklotúru. Pred 14-tou sa všetci stretávame pod prístreškom na ihrisku v Starej Ľubovni, kde je už pripravené občerstvenie. Všetci sa tešíme hlavne na guláš, ktorý už tradične pripravuje Janko Šulík. Aj tohto roku sa guláš podaril a kotol bol za chviľu prázdny. Samozrejme, znovu nechýbala tombola z ktorej si všetci účastníci odniesli pekné ceny. Počasie nám prialo a tak v družnej debate, ale aj so spevom a tancom sa rýchlo zvečerilo a tak bol čas rozlúčiť sa. Na akcii bolo zaprezentovaných 78 účastníkov, ale reálny počet presiahol 80-tku. Ďakujem všetkým za účasť s už tradičným želaním, aby sme sa o rok v zdraví opäť stretli. Na záver sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým pomocníkom, ktorý pomáhali pri tejto krásnej akcii. Horám a turistike zdar. /Text: Ján Staš. Foto: Danka Joštiaková, Anna Kopčáková, Pavel Mrug/