banner

Stretnutie s Mikulášom v lesoparku - 8.12.2012

Predzvesťou vianočných sviatkov je aj príchod svätého Mikuláša, patróna nášho mesta. Jedným z podujatí s mikulášskou tematikou, ktoré organizoval OT-ŠKM Stará Ľubovňa v spolupráci s tunajším Centrom voľného času bolo aj Stretnutie s Mikulášom v lesoparku, spojené...

K stiahnutiu