banner

Stretnutie s Mikulášom v lesoparku - 6.12.2014


Bolo to netradičné stretnutie. Asi 100 účastníkov či už malých, alebo veľkých, si dohodlo stretnutie s Mikulášom v lesoparku za hradom Stará Ľubovňa. Samozrejme, že na toto stretnutie sa dostavili aj čertíci a anjelikovia. Ba čo viac, za čertov to bol sám veľký šéf "Lucifer", ktorý mal nádherný príhovor. Samozrejme, že čertíci postrašili najmladších účastníkov, anjelíčkovia a Mikuláš rozdali pekné darčeky a nasledovala spoločná opekačka pri ohníku. Super atmosféru dotváral pekne vyzdobený stromček a mikulášske čiapky na hlavách niektorých účastníkov. Ani tento rok nechýbalo hľadanie pokladov ukrytých v lese či už pre deti, alebo dospelých. Vy, ktorí ste tento rok zmeškali toto netradičné stretnutie, máte možnosť to napraviť a na nasledujúci rok sa pridať k nám. Veľká VĎAKA patrí hlavnému sponzorovi podujatia - Jánovi Stašovi. V rámci tejto akcie sa uskutočnilo aj zlosovanie turistickej sazky ktorú riešilo 776 detí z toho 363 malo všetky odpovede správne a dostali sa do zlosovacej propagačnej tašky. Celá táto nádhera sa uskutočnila v spolupráci s centrom voľného času. /Text: Pavel Mrug. Foto: Jaro Macko. Video: Pavel Mrug/