banner

Stretnutie s Mikulášom v lesoparku - 3.12.2022

Netradičné stretnutie detí a dospelých s Mikulášom sa uskutočnilo 3. decembra 2022 v lesoparku. Podujatie organizovalo Centrum voľného času v spolupráci s Klubom slovenských turistov. V dialógu sa deťom prihovoril čert a j Mikuláš. Mikuláš a anjeli mali pre všetkých účastníkov pripravené v košíkoch balíčky sladkých dobrôt a ovocia. Čerti, anjeli ale aj Mikuláš si chvíľu s deťmi zašantili a pre spomienku aj fotografické zábery urobili. Spoločne sme sa ohriali  pri ohníku,  opiekli chutnú slaninku, či špekáčik a za doprovodu gitary aj zaspievali. Za účasti detského notára sme vylosovali 10 výhercov turistickej sazky. V závere podujatia sa deti rozpŕchli v areáli lesoparku, kde hľadali ukryté poklady. Balíčky pre všetkých účastníkov podujatia venoval súkromný podnikateľ Ján Staš.