banner

Stretnutie s Mikulášom v lesoparku - 7.12.2019

Netradičné stretnutie turistov s Mikulášom sa uskutočnilo 7. decembra 2019 v lesoparku. Podujatie organizovalo tunajšie Centrum voľného času v spolupráci so ŠKM-OT. V lesoparku sa zišlo vyše 120 priaznivcov pešej turistiky, ktorí netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša so svojou družinou. Mikuláš a anjeli mali pre všetkých účastníkov pripravené v košíkoch balíčky sladkých dobrôt. Deti si pekné básničky a pesničky pripravili a Mikuláša potešili. Čerti a anjeli si chvíľu s deťmi zašantili a pre spomienku aj fotografické zábery urobili a tých najhorších do vriec by čertiská naložili. Čerti a anjeli si chvíľu s deťmi zašantili, ohriali sa pri ohníku, kde si zároveň opiekli chutnú slaninku, či špekáčik. /Text: Alena Hriňáková. Foto: Danka Joštiaková, Jaro Macko/