banner

Slovenský raj, Sokolia dolina - 5.10.2014

Každoročne plánovaná akcia v kalendári – SEDLAMI TATIER sa mala konať na Sivý vrch. Vzhľadom na veľký polom a nepriechodnosť chodníkov bola zvolená náhradná trasa do Slovenského raja. Akcia sa uskutočnila za účasti 30 turistov z toho 3 nečlenovia. Trasa Sokoliou dolinou trvala cca 6,5 hodín za ideálneho turistického počasia. Začali sme v Spišských Tomášovciach – Tomášovský výhľad – Biely potok – Sokolia dolina – Podlesok. Niekoľko členov si trasu skrátilo cez Kláštorisko. Trasa bola pomerne náročná, išlo sa po exponovaných častiach rebríkami, popri vodopádoch. /Text: Jozef Kunák. Foto: Danka Joštiaková/