banner

Školenie – Propagácia a vyhodnotenie podujatia - 12.-13.11.2022

V dňoch 12-13.11.2022 sme prežili dva krásne jesenné dni v oblasti Pienin v rámci akcie školenie. Absolvovali sme dve túry. V sobotu z Vyšných Ružbách cez Veterný vrch do Veľkého Lipníka, kde sme boli aj ubytovaní v Penzióne Daniela. Po dobrom guľáši a krátkom oddychu nám Dana Joštiaková urobila plnohodnotnú prednášku za čo sa jej chcem aj poďakovať. V nedeľu za krásneho počasia prechádzame cez Lesnické  sedlo popod Plašnú do Haligoviec. Akcie sa zúčastnilo 19 turistov z toho dvaja juniori. /Text: Milan Malý. Foto: Danka Joštiaková/