banner

ŠKOLENIE – Ako zorganizovať turistickú akciu - 9.-10.11.2019

V sobotu sa 16 členov nášho klubu vydáva pre väčšinu z nás na novú trasu popod Borsučisko cez Jakubany Ľub. Kúpeli. Počasie je premenlivé, ale pohľady na náš kraj z iného uhla sú zaujímavé. V penzióne nás čaká veľmi chutný guláš. Do detajlov pripravenú
prednášku viedol Pavel Mrug. Večer sme pri ohníku poopekali a zaspomínali na pekné chvíle na túrach. Nedeľa je upršaná, túra domov je príjemná. Dohromady sme prešli cca. 20km. /Text: Milan Malý. Foto: Danka Joštiaková, Anna Kopčáková/