banner

Prejazd Ľubovnianskou vrchovinou, 50 roč. - 8.2.2020

Prejazd Ľubovnianskou vrchovinou oslávil 50-ku v krásnom prostredí a priateľskej atmosfére. Perinbabka nám pripravila za pár dní úžasné podmienky. Na jubilejný prejazd sa prihlásilo 69 účastníkov (45 členov KSTSL). Okrem naších členov sme privítali turistov z Lipan, Sabinova, Košíc, Prešova a Popradu. V sobotné mrazivé ráno sme sa zišli pri športovej hale a objednaný autobus nás prepravil do obce Hraničné. Pešiaci vystúpili nad Jarabinou a pokračovali na Osly a k hradu. Bežkári prešli 17 km dlhú trasa cez Doštenú a Osly k hradu Ľubovňa. Cieľ bol v reštaurácii U grófky Isabelly, kde bolo pripravené občerstvenie a slávnostné posedenie. Pozvanie prijal aj pán Alexander Ištván, zakladateľ našich troch 50-ročných podujatí. Pre všetkých účastníkov pripravil pamätný list. KSTSL pripravil a rozdal na všetkých jubilejných podujatiach účastníkom na pamiatku magnetku. Zaspomínali sme si pri fotografiách z predchádzajúcich ročníkov a zaspievali za doprovodu harmoniky našej Veroniky. Verím, že si všetci účastníci užili nádherný slnečný deň v zasneženej prírode. Naším trom jubilujúcim podujatiam želám do ďalšej 50-ky hlavne veľa snehu a bohatú účasť. Na záver patrí poďakovanie p. Simoníkovi a personálu reštaurácie za prípravu občerstvenia, Veronike za špivanky a všetkým za krásny deň. Radi vás privítame na ďalších podujatiach. /Text: Jaro Macko. Foto: Jaro Macko, Danka Joštiaková, Jozef Majerníček, Anna Kopčáková, Majo Timčák/

VIDEO Z TRASY: