banner

Čistenie turistických trás - 7.4.2018

Po prvýkrát sa schádzame na novej akcií "Čistenie turistických trás". V prvom rade sa chcem poďakovať naším 25-im turistom a manželom z Košíc, ktorí túto akciu podporili. Našim cieľom bolo prečistiť turistické chodníky, ktoré sme čistili od PET fliaš, papiera, sklenených fliaš, železa a iných nečistôt. Vyzbieralo sa 13 vriec odpadu. Veľmi apelujeme na ostatných návštevníkov turistických trás, aby svoj odpad brali so sebou. Pri posedení v našom klube sme sa všetci zhodli, že v týchto akciách treba pokračovať. Zároveň touto cestou vyzývame aj ostatnú verejnosť, že sa k nám turistom môžu pridať.
Chráňme si našu prírodu. Lebo, "kto nevidí krásy prírody, nič nevidí".
/Text: Ján Barnovský, Foto: Ján Barnovský, Danka Joštiaková, Michal Romaňák, Magda Špesová, Karol Sroka/