banner

Otvorenie cyklosezóny v retro štýle - 27.4.2019

Ani v tomto roku nás zlá predpoveď počasia neodradila. Stretli sa cyklisti, ale aj peší turisti, aby otvorili turistickú sezónu. Úsmevy na tvárach účastníkov rozohnali mraky a dokonca vyšlo aj slniečko. Tradičné polhodinové zoznamovanie sa pred Okresným úradom vystriedala propagačná jazda mestom Stará Ľubovňa. Z roka na rok stále viac obyvateľov mesta obdivuje naše staré dvojkolesové "tátoše". Aj vodiči motorových vozidiel sú ohľaduplní, za čo im tiež ďakujeme. Retro opekačka nechýbala za obcou Nová Ľubovňa a záverečné pohostenie v Bistre Mária. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému podujatiu, či už sponzorom, pomocníkom pri organizovaní, ale aj samotným účastníkom (najvzdialenejší z Nemecka, Ukrajiny, z Revúcej a z Košíc). Už teraz sa môžeme tešiť na jubilejný 10-ty ročník v roku 2020, kde by nemalo chýbať aj nejaké prekvapenie. /Text: Pavel Mrug. Foto: Danka Joštiaková, Jaro Macko/

VIDEO ĽUBOVNIANSKEJ TELEVÍZIE
V
IDEO: Danka Joštiaková