banner

Oslava v prírode. 20 rokov spolupráce - 14.-16.10.2022

V dňoch 14.-16.2022 sme sa zúčastnili stretnutia vo Vysokých Tatrách v Dolnom Smokovci v chate penzión Valaška pri príležitosti 20. výročia spolupráce s turistami z Poľska. Spolu s našimi členmi športového klubu odboru turistiky sa stretnutia  zúčastnili aj členovia z nášho družobného oddielu Karpatia Mielec z Poľska. Počas pobytu účastníci absolvovali výstupy  na Zbojnícku chatu, na Chatu pri Zelenom plese, Zamkovského chatu a v nedeľu aj k Horskému hotelu Sliezsky dom. Podujatia sa spolu zúčastnilo 50 účastníkov zo Slovenska aj z Poľska. Na podujatie sme sa prepravovali vlastnými autami. /Text: Milan Ružík/