banner

Okolo Sabinova - 20.9.2014

Cykloturistická akcia Okolo Sabinova si našla pevné miesto v kalendári OT ŠKM Stará Ľubovňa. Toho roku sa na trasu z nášho klubu vybralo 18 ľudí. Spolu so Sabinovčanmi a Lipančanmi sme tvorili 30 člennú skupinu, ktorá prešla 45 km. Trasa viedla pre nás menej známym prostredím zo Sabinova - Jarovnice - Chminiansku Novú Ves - Ondrašovce /krásnou skratkou na Brežany :-) / - Kojatice - Jarovnice - Sabinov. V Brežanoch sme navštívili národnú kultúrnu pamiatku, krásny drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša Evanjelistu z roku 1727. A po peknej túre nás ako vždy, čakalo v Sabinove príjemné pohostenie pri harmonike. Aj touto cestou ĎAKUJEME. /Text: Pavel Mrug. Foto: Zuzana Čekanová, Michal Olejňák/