banner

Okolo Sabinova - cyklo - 22.9.2012

V sobotu ráno dňa 22. 9. 2012 po menšej zmene trasy, sme sa vydali na 30 km cyklotrasu okolo Sabinova. Bolo to už druhé stretnutie priateľov cykloturistiky. Napriek nie veľmi príjemnému počasiu sa aj tento ročník vydaril. Počas cesty turisti mohli obdivovať nielen krásy prírody Sabinova, ale zaujalo ich aj pútnické miesto v grécko-katolíckej obci Ľutina. Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia (tretí ročník). /Text: Jaro Fabišík. Foto: Danka Joštiaková/