banner

Okolo Sabinova - 19.9.2020

 Aj tohto roku sa cykloturisti stretli na akcii okolo Sabinova, aj keď v pozmenenom termíne. Takmer letné počasie nasvedčovalo tomu, že sa máme na čo tešiť a môžeme vyraziť. Trasa začala 5 km stúpaním a pozvoľne prechádzala do rovinatej časti okolo brehov Torysy. 46 km sme všetci hravo zvládli. V cieli, ako vždy u Ďura na Begalke, sme sa občerstvili a zabavili. Ďakujeme všetkým cykloturistom za hojnú účasť a tešíme sa o rok na ďalšie potulky okolo Sabinova. /Text: Jaro Fabišík. Foto: Majo Timčák/