banner

Okolo Sabinova - 14.9.2019

Tak ako už býva zvykom v septembri , aj tohto roku sa stretli cykloturisti na trase okolo Sabinova. Tým, že nám počasie prialo, naša cca 40 km trasa mohla viesť nielen po asfaltových, ale aj po poľných cestách, čo obohatilo zážitky cyklistov. Pohybovali sme sa v nadmorskej výške v rozmedzí 300 – 600 m n.m. s celkovým prevýšením 590 m. V cieli u Ďura na Begálke nás čakalo občerstvenie. Sme radi, že akcia sa vydarila bez zranení a tešíme sa na ďalšie stretnutie.


VIDEO Z TRASY