banner

Na pamäť zimného zrazu 21. ročník - 18.2.2012

Podujatie sa uskutočnilo za účasti (iba) 28 milovníkov lyžiarskej turistiky. Trasa nebola uskutočnená tak ako po iné roky z dôvodu veľkého množstva snehu, bola skrátená iba na 15 km a viedla po trase „ Litmanová - Zvir - Medvedelica - Uhliská - Jarabina". Doprava bola zabezpečená objednaným autobusom, v Jarabine nám majiteľ pohostinstva pán Kovalčík pripravil občerstvenie. Nízka účasť na tejto akcií bola zrejme z dôvodu, že na druhý deň t.j. 19.2.2012 bola odporúčaná akcia „Okolo Kráľovej studne". Kompetentní by mali na to myslieť pri zostavovaní celoročného kalendára a zohľadniť náklady - nevyťaženosť autobusov práve z dôvodu konania dvoch akcií cez jeden víkend. /Text: Jozef Kunák. Foto: Danka Joštiaková/