banner

Hviezdicový výstup na Minčol, 31. ročník - 15.9.2020

Tohoročný Hviezdicový výstup na Minčol bol poznačený koronavírusom. Na stretnutí pri pylóne na vrchole bolo vidieť, že účasť na 31. ročníku bola oveľa nižšia z jednotlivých okresov. Po úvodnom zahájení predsedom KST Lipany sa pripojili aj ostatní predsedovia z okresov Prešov, Sabinov, Bardejov a Stará Ľubovňa. Som rád, že z nášho klubu KST tohto výstupu sa zúčastnilo 34 turistov, jeden turista z Prešova a jeden z Košíc. Posedenie pri guľáši na útulni, schádzame na farmu v Kamenici a pri dobrom občerstvení v našom klube sa rozchádzame v tom, že v takom počte, ak nie väčšom sa stretneme o rok. /Text: Ján Barnovský. Foto: Danka Joštiaková, Ján Barnovský/