banner

"Cyklopúť" na horu Zvir - 7.4.2012

Našich cykloturistov v "Bielu sobotu" aj napriek nepriaznivým predpovediam príjemne prekvapilo počasie. Prekvapením bola aj samotná účasť 26-tich organizovaných i neorganizovaných priaznivcov cykloturistiky a milovníkov prírody. Dobrý pocit z účasti na akcii umocňovalo samotné prostredie, keďže naším cieľom bolo mariánske pútnické miesto na hore "Zvir" v Litmanovej, kde sa nám dostalo slovného povzbudenia aj menšieho občerstvenia od správcu farnosti a samotného pútnického miesta. Všetci sme takto v lone krásnej jarou sa prebúdzajúcej prírody mohli načerpať duševnú energiu a rovnováhu, dary tak potrebné v našom každodennom živote. Ďakujem všetkým účastníkom "Cyklopúte" za krásny spoločný zážitok a teším sa na ďalšie cykloturistické akcie. /Text: Ján Sumilas/