banner

Čistenie turistických trás - 15.4.2023

Tejto akcie sa zúčastnilo celkovo 19 turistov. 1.4.2023 nás bolo 12, 15.4.2023 nás bolo 7. 
Prvá trasa viedla po cyklotrase smerom k hniežďanskemu mostu, druhá Stará Ľubovňa - Uboč, tretia cyklotrasa Podsadek - Chmelnica.

Vyzbieralo sa 30 vriec odpadu. 
Našli sa aj vyhodené fľaše a plechovky ktoré sú zálohované. Chceme poďakovať firme EKOS za odvoz vriec.

Vážme si viac prírodu !!!