banner

Čertovská cyklotúra - 27.6.2020

Ráno sa za pekného počasia, s očakavním búrok vydávame trasou Veľký Lipník - Veterný vrch - Lomnička - Kolačkov - Stará Ľubovňa. Trasa je náročná prevýšením aj dĺžkou, umára nás aj teplo. Na vrchol Veterného vrchu 1113 m.n.m. sme si vyskúšali
jazdu zručnosti po rozbahnenom teréne. V sedle nad Kolačkovom sa stretávame s našou partiou, ktorá nám išla naproti. Predpoveď s búrkami sa chvála Bohu nenaplnila. Akcie sa zúčastnilo 21 členov. Trasa merala 74 km s prevýšením 1350 m. /Text: Milan Malý. Foto: Majo Timčák/

VIDEO Z TRASY