banner

Čertovská cyklotúra - 18.8.2018

Je pekné ráno. 15 cykloturistov sa vydáva na trasy. Spolu prechádzame Vabec – Mnišek – Piwniczna, kde sa rozchádzame. Osem cyklistov na Piwovarku, ďalej na chatu Magori, kde po krátkej prestávke nás zdržal dážď. Na Obidzi sa posilníme pirohami a pokračujeme cez Litmanovú domov. Trasa B: cez Obidzu, Litmanovú do Starej Ľubovne. Obidve trasy boli náročné. Trasa A – 53 km. Tras B – 48 km. /Text: Milan Malý. Foto: Milan Malý/