banner

Bežkami k Zelenému plesu - 17. roč. - 2.3.2013

Záujem o podujatie bol aj v tomto roku veľký, k presunu do ústia Kežmarskej bielej vody sme okrem autobusu použili aj dve autá. Spolu sa zúčastnilo výstupu na Zelené pleso 53 turistov zo Starej Ľubovne /z toho 50 členov ŠKM OT/ a 4 turisti sa pripojili z okr. Kežmarok. S výnimkou studeného vetra sa počasie vydarilo. Horšie to bolo s bežkárskou stopou, ktorá bola lepšia ako vlani, ale pri zjazde dávala zabrať. Kým peší turisti mali ideálne podmienky /terén vhodný aj pre bicykel/,bežkári dostali cestou k autobusu "masáž zadarmo"/ alebo iba ja ?/. Vďaka patrí všetkým turistom za bezpečný a disciplinovaný zostup bez úrazu a v plnom zdraví k autobusu. /Text: Edo Palanský. Foto: Jaro Macko, Danka Joštiaková, Jano Palušek/