banner

37. zraz cykloturistov KST - Dolný Kubín - 27.-30.8.2015

Veľmi vydareného podujatia sa za krásneho až tropického počasia zúčastnilo 28 členov nášho klubu a dvaja nečlenovia. Deväť najzdatnejších cyklistov si popasovalo svoje sily s protivetrom na 150 kilometrovej trati cez Poľsko do Dolného Kubína. Ostatní sme si radšej šetrili sily jazdou v autobuse. Vyberali sme si zo siedmych cyklotrás. Rozdelili sme sa podľa chuti a výkonnosti na 4 skupinky a počas dvoch slnečných dní sme absolvovali všetky navrhnuté trate. Oravská príroda sa nám ukázala v plnej kráse a počas prestávok sme poznávali históriu na Oravskom hrade, v múzeách, pri pamätníkoch a v kostolíkoch. Svoje unavené údy sme si uvoľnili v prírodnom minerálnom žriedle v Kalamenoch pri obci Lúčky. Štyria odvážlivci si trúfli aj na cestu späť bicyklami popod Tatry cez Slovensko. Aj keď fyzicky unavení, ale plní zážitkov a duševne zregenerovaní sme sa zdraví vrátili domov. /Text: Milan Malý. Foto: Danka Joštiaková, Anna Kopčáková, Michal Olejňák, Margareta Geci/