banner

20. výročie založenia turistického klubu "Carpatia" Mielec - 29.-30.11.2014

Na oslave 20. výročia založenia turistického oddielu "CARPATIA" Mielec nechýbalo naozaj nič. Viac ako 70 účastníkov bolo ubytovaných v Lomnici Zdroj pri Pivničnej. Oslava začala krásnym 18 km dlhým turistickým pochodom na Halu Łabowsku /1061 m.n.m./ kde nás sprevádzalo rozprávkové počasie. Nasledoval chutný obed, chvíľka odpočinku a potom nám zahrala miestna goraľská kapela  "Piyrogi łomnicońskie". Aj ďalšia časť sa týkala pirohov. Bola to ochutnávka miestnej špeciality spojená s možnosťou malej výhry pri nájdení slivky v jednej pirohe - nepodarilo sa :-( Na oslave nechýbala torta a samozrejme blahoželania. Nech sa klubu "Carpatia" Mielec darí ešte veľa, veľa rokov. Po noci so spevom, hudbou a tancom sa vydávame v nedeľu na turistickú vychádzku v okolí obce. Nasleduje lúčenie a priania skorého stretnutia na turistických akciách. Z turistického klubu Stará Ľubovňa sa zúčastnilo 16 turistov. /Text: Pavel Mrug. Foto: Danka Joštiaková, Jaro Macko, Mariusz Kokoszka/