banner

Podujatia

Turistický deň

Typ podujatia:
pešia + cyklo turistika
Miesto podujatia:
Príroda
Dátum konania:
04.09.2021

Vedúci podujatia: Ján Staš, tel.: 0905 395 518, janstasjan@gmail.com

RR KST Stará Ľubovňa pozýva svojich členov na turistické posedenie s gulášom.

Miesto: futbalový štadión
Začiatok: o 13.00 h.

Sprievodné turistické akcie:

PEŠIA TURISTIKA:

Zraz účastníkov bude o 10.00 h pred Tescom v Starej Ľubovni. Trasa bude podľa vzájomnej dohody nenáročná. Možnosť opekania počas trasy z vlastných zásob.
Vedúci pešej trasy: Jozef Strakuľa, tel.: 0948 015 754

CYKLOTURISTIKA:

Trasa : A - St. Ľubovňa - Haligovce - Toporec - Lomnička - protipovodňová hrádza za Kolačkovom OPEKAČKA - St. Ľubovňa 68 km.
Trasa :
B - St. Ľubovňa - protipovodňová hrádza za Kolačkovom OPEKAČKA - St. Ľubovňa 24 km.
Odchod na trasu A :
10:00hod. od TESCA. Predpokladaný čas začiatku OPEKAČKY 14:00hod.
Odchod na trasu B :
Rodičia s deťmi a ostatní účastníci podľa uváženia individuálne, za Kolačkovom okolo 14:00hod.
Poznámka :
Zobrať si niečo na opekanie. V prípade zlého počasia (dážď) sa akcia nekoná.
Vedúci cyklotrasy: Milan Malý, tel.: 0908 320 300