banner

Príprava kalendára podujatí na rok 2024

Návrh kalendára činnosti na rok 2024

Oznamujeme členom OT ŠKM SL, ktorí majú záujem organizovať turistické podujatia v roku 2024, nech pošlú podklady podľa nižšieho vzoru na posúdenie na e-mail: pavelmrug@gmail.com do 1. decembra 2023.

Názov podujatia:
Dátum podujatia:
Typ podujatia: napr. pešia turistika, VHT, cykloturistika ...
Vedúci podujatia (kontakt):
Trasa A:
Trasa B: (kratšia, ak bude)
Dĺžka trasy A:
Dĺžka trasy B: (ak bude)
Obtiažnosť trasy A: napr. nenáročná, stredne náročná, náročná
Obtiažnosť trasy B: napr. nenáročná, stredne náročná, náročná
Zraz: (kde a o ktorej hodine)
Prihlášky: (termín)
Poplatok: (poplatok môžem doplniť ja podľa skutočných kilometrov)
Poznámka:

Samozrejme, že niektorá vec sa môže v priebehu roka zmeniť, tak to zmeníme. Pýtajú ma kalendár na ďalší rok z iných klubov, tak ho chcem mať v decembri hotový aj v tlačovej aj v internetovej podobe.
Ďakujem.