banner

Oznamy

STORNO POPLATKY

 Oznamujeme účastníkom zrazu, ak sa odhlásia zo zrazu do 11.8.2016, bude im vrátený zrazový poplatok vo výške 50 %. Po tomto termíne prosíme odhlasujúceho účastníka, aby si našiel za seba náhradu, nakoľko účastnícky poplatok nie je možné vrátiť.

__________________________________________________________________________________________________________________

Vážení cykloturisti,
17.7.2016 bol ukončený termín prihlasovanie sa na cyklozraz. Do toho termínu evidujeme 420 prihlásených účastníkov.
Samozrejme, že aj po tomto termíne sa účastníci môžu prihlásiť, ale ubytovanie si zabezpečujú sami, alebo sa môžu ubytovať pod stany a zrazový poplatok sa zvyšuje pre členov KST na 12 €, pre nečlenov na 15 € a mládež do 18 rokov 7 €.
Organizátor nemusí zabezpečiť účastníkom prihláseným po termíne všetky propagačné materiály.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE :-)