banner

Známky na rok 2019 sú zakúpené

Vážení členovia OT ŠKM SL,
známky na rok 2019 + nové preukazy sú zakúpené a môžete si ich vyzdvihnúť každý štvrtok a utorok od 20.00 h - 21.00 h v Bistre Mária na Družbe, do termínu 30.5.2019. Potom už len po dohode s pokladníkom Jánom Stašom - tel.: 0905 395 518.
Platnosť turistickej známky je od 1.apríla do 31. marca ďalšieho roku.