banner

Známky na rok 2018 sú zakúpené

Vážení členovia OT ŠKM SL,
známky na rok 2019 + nové preukazy sú zakúpené a môžete si ich vyzdvihnúť každý štvrtok a utorok od 20.00 h - 21.00 h v Bistre Mária na Družbe, alebo po dohode s pokladníkom Jánom Stašom - tel.: 0905 395 518.
Zároveň si prosím vo vlastnom záujme prekontrolujte svoje údaje, ktoré boli posielané do poisťovni. Akékoľvek nezrovnalosti nahláste predsedovi RR KST Stará Ľubovňa (pavelmrug@gmail.com). V prípade nepresných údajov člen nie je poistený.
Zoznam poistených a informácie o poistení nájdete TU: